Jeugdtheater

Voorleesdag in 1994

Voorleesdag in 1994

Het jeugdtheateraanbod in Nederland is in de negentiger jaren toonaangevend en Theater aan het Spui is een zeer geschikt podium voor het meest bijzondere en actuele aanbod. Huis aan de Amstel, Speeltheater Holland, Unieke Zaken, Rosa Sonnenvanck en Stella Den Haag zijn graag geziene  gasten. Theater aan het Spui laat dit aanbod vaak als enige podium in Den Haag zien.

Pssstt, Peter Pan en NJT zijn de Haagse gezelschappen die tot medio 1990 actief waren. De gemeente beëindigde in 1990 hun subsidie en koos voor een jeugdtheatergezelschap; Stella Den Haag.

In samenwerking met het Centrum Kunstzinnige Vorming, later Het Koorenhuis worden schoolvoorstellingen georganiseerd en staan er met grote regelmaat bussen met kinderen voor de deur.  Vanaf 1994 worden jaarlijks de voorronden van De Kunstbende in TahSpui gehouden. De hele organisatie werkt mee aan deze, voor de deelnemers zenuwslopende dag om vervolgens met de winnaars naar de landelijke finale  in Utrecht af te reizen. De eerste editie van de Voorleesdag in 1994 is een groot succes waar het hele gebouw voor gebruikt en verbouwd is. Rondom een verhaal van Annie MG Schmidt worden o.a. in een berbertent in de zaalomloop, in de technische ruimtes en de kantoren voorstellingen gemaakt en voorgelezen.

In samenwerking met Stella Den Haag wordt in 1998 een jongerentheaterfestival Den Haag Okt georganiseerd, een festival voor jongeren. In de hele maand oktober worden op jongeren gerichte programma’s en voorstellingen gehouden. Jeugdtheaterschool Rabarber brengt elk jaar een zeer succesvolle Kerstproductie uit. Met jeugdtheater Pierrot wordt geprobeerd in kaart te brengen welke Haagse jeugd-theatermakers door kunnen stromen naar het grotere podium van Theater aan het Spui en zo is bijvoorbeeld de Marokkaanse theatermaker Shoukri een aantal malen te zien. Door een bezuinigingsronde van de Gemeente Den Haag besluit Theater aan het Spui noodgedwongen het  jeugdtheateraanbod  uit de programmering te schrappen. Zo verdwijnt inTheater aa het Spui het landelijk aanbod van gesubsidieerde jeugdtheater en dat is helaas lange jaren zo gebleven.