Tijdlijn 1985-2013

0

1985-1993: van HOT naar TAHS

1985 HOT Theater gesloten.

1985 1e bestuur Interim; Steven van Dissel, Fre Vooys-Bosma, Godfried van Benthem van den Berg, Pierre Bovens, Frank van Kreuningen, Rob Soetenhorst.

1985 Stoa rapport. Het presenteren van kleine en middelgrote produkties op theatergebied. Matti Austen- Creatie, Chris de Jong- concept mastermind, Dirk Noordman adviseur, Henze Pegman- communicatie

1985 Oprichting Stichting Interim Theatercentrum Den Haag, Bestuur; Steven van Dissel, Pierre Bovens. Adele Reiss, Marie Jose Grotenhuis, Leo van der Toorn. Volgens HC; Een nieuw leven in het conservatieve bastion Den Haag. ( in overleg KS!) Roerig cultureel jaar voor Den Haag.

1985 Initiatief om 2 zalen in te richten achter KS. KS ziet het nieuwe Theaterplan als een repetitieruimte achter Schouwburg voor o.a. het Repertoiretoneel

Start nieuwe fase Interim met Theater aan de Haven

1985 Okt. Aanstelling John Reinders. Intrek Theater aan de Haven, tijdelijke oplossing. Nieuwe programmering Theater aan de Haven vanuit ervaring Shaffy theater

1985 Hollandia Johan Simons en Paul Koek, nieuwe impuls voor het vlakke vloer theater.

1986 Zaalbezetting Haagse Comedie gehalveerd. Haagse Comedie onder druk. Guido de Moor weg,  Directie Eddy Habbema en Hans van Westreenen (zakelijk leider)

1986 Ontstaan Het GEBEUREN . Het Gebeuren met Poly locatie invulling (zie statuten). Doel continuïteit van kleine en middelgrote producties op theater- en dansgebied. Veel buitenactiviteiten, een krant vanaf seizoen 1986 als inhoudelijk verslag.  Programmering in: Theater a/d Haven; Korzo; Danstheater; Zeebelt en op bijzondere lokaties: oa Conservatorium, Schlemmer. De Witte sociëteit etc

1986 Cadance initiatief Het Gebeuren samenwerking  Korzo, aanvankelijk jaarlijks tot 1990,  daarna tweejaarlijks festival tussen Holland Dance jaren,

1986 Eerste Zomer Theaterfestival van het Gebeuren ‘De Zon Gestrand’  op het Noorderstrand) 3000 bezoekers.

1986 Initiatief Adri Duivesteijn (stadsvernieuwing) en Jack Verduyn Lunel (Cultuur) een publiekstrekker naast de Nieuwe kerk.

1986 Herman Hertzberger wordt gevraagd een nieuw plan te maken voor de Achilles locatie, t.o. Muziek- en Danstheater en nieuwe stadhuis. Het synergetisch effect van theatercentrum met Filmhuis, Kijkhuis, Stroom HCBK schept hoge verwachtingen.

1986 Raad keurt met 1 stem meerderheid Theatercentrum locatie Spui goed. Combinatie van wonen, werken en uitgaan.

1987 Johan Doesburg afstudeerregie   Het vuil, de stad en de dood Fassbinder, protesten de zog. Fassbinder affaire (Croiset)

1987 Notitie Verduyn Lunel; Naar een vernieuwend cultuurbeleid in Den Haag. Pag 11 Ontwerp Achillesgebied? van Hertzberger

1987 Plein festival in ogen gemeente zieltogend wordt Festival Haagse Zomer door het Gebeuren, start De Langste Dag op 21/6

1987 Discussie fusie en integratie Haagse Comedie en Koninklijke Schouwburg afgesloten. Hans van Westreenen wordt directeur Kon. Schouwburg

1987 Democratiseringsfase Korzo.  Mede op de kaart gezet door inbreng serieuze programmering van Theater aan de Haven/ Het Gebeuren.

1987 NDT krijgt eigen zaal AT&T Danstheater

1987 sept Opening Muziekzaal, Anton Philipszaal

1987 Opening Branoul

1987 Holland Dance Festival naar Den Haag

1987 Lobby van het veld (o.a. Birnie, Westreenen, Vos) tegen  “ondoordacht en overhaast” nieuw Theatercentrumplan, de heren spreken consequent over het Margetheater

1988 1 juni Raad besluit tot de bouw van een Theatercentrum aan het Spui.

1988 juli  Einde Haagse Comedie.  start het Nationale Toneel,  Hans Croiset, directeur/formateur het Nationale Toneel, heeft grote zaal Theater aan het Spui mee ontwikkeld.

1988 Bidboek voor het nieuwe Vlakkevloer-Theater

1988 1e Uitvoering avondvullend Jiri Kilian Ballet Kaguyahime van NDT

1989 Propositie Korzo met focus op Dans, Produktiehuizen concept.

1989 Nieuw college B&W einde van het linkse college.

1990 Oprichting Stella Den Haag, Hans van den Boom door gemeente gevraagd. Stella wordt huisgezelschap van Theater a/d Haven ( en later Theater a/h Spui?)

1990 Sluiting Amicitia Westeinde

1990 Meerjaren Beleidsplan. Nieuw bestuurslid Piet Wapperom. Lijst met mogelijke nieuwe namen Theatercentrum. Nieuwe naam wordt Theater aan het Spui

1991 november Een nieuwe belofte, rapport van John Reinders

1991 Cie Kleinschalige dans adviseert. Pandora wordt afgeserveerd. (HC 18/1 1991)

1991 Haagse Zomer festival van het Gebeuren op het plein.

1991 Kraamkamer projekten  Johan Doesburg, Kim Zeegers, Guusje Eijbers, Paul Vermolen, Odile Rijken, Hanne Blom.

1992 jan. vertrek Carel Birnie bij NDT en in 1993 vertrek Directeur Lucent Danstheater

Start Theater aan het Spui (klik hier)

 

0

1993-2013: Theater aan het Spui

Start Theater aan het Spui

1993 6 mrt Opening Theater aan het Spui.

1993 Wethouder A. van den Berg opent 6 maart het Theater aan het Spui en stapt daarna op ivm uitgaven directeur Gemeentemuseum Rudi Fuchs.

1993-2004 Wethoudertijdperk Louise Engering met restauratie focus Gemeentemuseum, Kon. Schouwburg, daarna Diligentia,’t Paard en redding de Appel

1993 Festival In de Branding (jaarlijks terugkerend festival) door TAHSPUI

1993 Huisgezelschap het Nationale Toneel, Djazzex, jeugd Stella Den Haag en Rabarber.

1994 06 ism het Nationale Toneel, met Ad van Kempen en Ariane Schluter, naar film van Theo van Gogh Regie en bewerking Johan Doesburg. Het Nationale Toneel met De Perzen, een voorstelling waarvoor de tribune uit de Grote Zaal wordt gehaald en de zaal met zand wordt gevuld. Regie Hans Croiset

1994 Theatercafé heeft omzetproblemen. TahSpui Geluidsoverlast bewoners en energiekosten

1994 Groter budget blijkt noodzakelijk voor de exploitatie van het Theater. Strijd om productiebudget, waarvoor onvoldoende middelen overblijven

1994 “ Mirad, een jongen uit Bosnië ” Jeugdtheater

1995 Op uitnodiging van Theater ah Spui komt De Parade naar Den Haag. (1e editie in het Zuiderpark) De reizende tenten als speellokatie komen uit de periode van de tijdelijke theaters van 1600-1800

1995 Guusje Eijbers met Paternoster.

1995 voorjaar onderzoek bespelers TahSpui

1995 des 1e bezuinigingsronde, te weinig bezoekers volgens Gemeente. Minstens 100.000. Gevecht om de cijfers, Cultuurtarget was in 1993 bij oprichting 60.000 bezoekers, in 1994 resultaat 56,563 bezoekers. Onbegrip bij bestuur en directie TahSpui.

1995 TAHS de opdracht werd distribueren, te weinig budget? Geen structureel produktie budget. Voor produceren moest men zelf geld vinden. Gelukt met veel energie. Aandacht en energie moest uiteindelijk gaan naar programmering wat elders gemaakt werd en naar zalen. Personeelsformatie blijkt zeer onvoldoende.

1996 Opening Theater Zwembad de Regentes

1996 Meerjaren Beleidsplan; Vlaggeschip in nood 1997-2001 Advies produktiebudget TahSpui van 770.000 wordt niet overgenomen.

1996 Reactie op plan Carel Alphenaar. Gepolitiseerd kunstenveld. Samenwerking festivals, waar gemeente dol op is. Zie brief 9 april 1996 van John R aan Gemeente

1997 Conclusie strijd om financiën. Het jeugdtheater in THAS moet verdwijnen, wordt in 1998 geofferd.

1997 Beleidsplan 1997-2001. Zaalbezetting 60-65% tussen de 50 en 60.000 bezoekers per jaar

1997 Begin -/-woensdag Jeugdtheater Festivals. Kunstbende.

1997 Van Doesburg, het Nationale Toneel . TahSpui wist niet wat Theatermaken was. Het Nationale Toneel, wil eigen ruimte. Theu Boermans, als ik een idee heb wil ik het in eigen hand hebben. Evert de Jager gaat eigen repetitieruimte optuigen.

1998 Projekt Oldenbarneveldt in Nieuwe Kerk van Hollandia. Geen subsidie Gemeente. De produktie van Hollandia/Theater aan het Spui paste niet in de plannen van de Stichting 750 jaar Den Haag, die hadden het budget. Wel zeer succesvol gerealiseerd.

1998 Het eerste Inhoudelijke verslag ivm 5 jarig bestaan.

1998 Instellen Toneelkijkers voor gewenste publieksparticipatie

1998 Hans Brouwer en Hillie Kuipers gaan weg?

1999 Eerste Toneelkijkersprijs beste voorstelling van het seizoen

2000 Meerjaren Beleidsplan 2001/2004 “ Voor de Poort van de Hemel” een matige beoordeling THAS, Verwachtingen? Niet waargemaakt, redenen onbekend, meer een gevoel. Voorstel productiesubsidie, niet overgenomen door Gemeente.

2001 mei Afscheid van het Nationale Toneel, belangrijke artistieke en financiële bijdrage aan de exploitatie valt weg, TAHS een aantal jaren zonder huisgezelschap.

2001- 2004 Produceren met jonge makers Annechien Koerselman, Alba, Sanne van der Put, Thom Stuart, Ola Mafaalani

2002 Office 2002 Het publiek wordt 45 meter omhoog getakeld langs Stadhuis

2002 Eerste co produktie van Annette Speelt en TAHS

2003 10 jarig bestaan. Theatermakers verbonden met TAHS maken 10 voorstellingen; Guusje Eijbers, Kim Zeegers, Hans van den Boom, Wim Serlie, Ger Thijs, Glenn van der Hoff, Sanne van der Put, Thom Stuart, Reier Pos, Paul Koek.

2003 10 jaar Tahs Film met interviews van PW en Eric Korsten. PW neemt afscheid als bestuurslid.

2003 Uitbranden van theaterrestaurant Magido

2003 Annette Speelt wordt samengesteld door; Christiaan Mooij, Kristen Denkers, Thijs Römer, Michel Sluysmans

2004 Wethouderwisseling Engering gaat, Else van Dijk komt

2004 Meerjaren Beleidsplan 2005/2008 Theater en plan maken ongeïnspireerde indruk op commissie.

2005-2008 Annette Speelt wordt het huisgezelschap met eigen financiering min. OCW en Gemeente Den Haag.

2005 Eerste voorstellingen Lonneke van Leth, In/Tolerance en Dansjemat, *Wethouder Jetta Kleinsma komt

2006 Eerste voorstelling Annechien Koerselman Checkpoint Cha Cha Cha (april)

2007 Na 20 jaar lobbyen toch Theater nieuwbouw het Nationale Toneel wordt het Nationale Toneel Gebouw achter Kon. Schouwburg.

2008 Meerjarenbeleidsplan 2009/2012. Slechte beoordeling TAHS.

2008 Annette Speelt , het gezelschap besluit zich op te heffen.

2009 januari, John Reinders naar Limburg, Cees Debets komt

2009 Haagse Theatergroep Firma MES speelt i.s.w. met TahSpui Eb op de Pier

2010 Evert de Jager het NT onverwacht overleden, Walter Ligthart Nieuwe zakelijk directeur het NT

2011 Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur, Binnenstad en Internationaal en stadsdeelwethouder van Centrum.

2012 Toneelalliantie, een nieuwe samenwerking van het NT, Walter Ligthart en TahSpui, Cees Debets, KS, Oscar Wibaut.

2012 NTjong (het Nationale Toneel en Stella Den Haag) jeugdtheatergroep het Nationale Toneel.

2012 Meerjaren Beleidsplan 2013/2016 Haagse Nieuwe. Nieuw en hardere werkelijkheid door bezuinigingen. Goede beoordeling TAHS

2012 Firma MES een jonge produktiekern in TAHS, krijgt structurele subsidie.

2012 Bezuinigingen ,Sloop voorgesteld van 25 jaar oude Dans- en Muziektheater. Nieuwbouw Forum, grote weerstand. Draagvlak zoeken en nieuwe speellokaties.

2013 6 maart, start 21e levensjaar TAHS